Anderkant Pontenilo (Afrikaans Edition) by Irma Joubert

By Irma Joubert

Die Tweede Wêreldoorlog verdeel nie web die wêreld nie, maar ook gesinne. In die Fourie-huishouding staan Pa by means of Hertzog wat neutraal wil bly, Oupa by means of Smuts wat tot die oorlog toetree en die seuns via Malan wat die oorlog teëstaan. Binne hierdie milieu maak ons kennis met De rainy en Klara, Gerbrand en Christine – jongmense met drome en aspirasies wat elkeen op ‘n unieke manier deur die oorlog beïnvloed note. En in ‘n klein Italiaanse dorpie woon die beeldhouer Guiseppe Romanelli en sy seuns. Ook Don Veneto en sy pragtige dogter Gina. Die dorpsmense het van altyd af geweet dat sy en Antonio, Guiseppe se een seun, vir mekaar bestem used to be; die twee raak spoedig verloof. Antonio be aware opgeroep om in Noord-Afrika te gaan veg, maar hy notice ‘n krygsgevangene en beland op die Fouries se Bosvelplaas in Suid-Afrika waar hy klipwerk doen. En hier ontmoet hy vir Klara, ‘n meisie wat ‘n vriend en geesgenoot word...‘n Eg menslike verhaal wat met insig en begrip uitbeeld dat oorlog álmal raak. En dat die bruê wat ons bou soms ‘n opdraand pad aan die anderkant het.

Show description

Read or Download Anderkant Pontenilo (Afrikaans Edition) PDF

Best other_1 books

The Dream in the Next Body

Gabeba Baderoon’s debut poetry assortment makes an attempt to probe the area of the unsaid and the ripples that stream among phrases, among humans, among our bodies. occasionally the verses hint and discover info that experience introduced the poet to, in her personal phrases, "arrested instants of loss or witness that holiday open the skin of the world".

Onsigbaar (Afrikaans Edition)

Lemmer se Eerste Algemene rainy: Moenie betrokke raak nie. Hy pas dit veral toe in sy werk as vryskut-lyfwag by means of physique Armour, waar hy laag af is op die pryslys, wish hy’s die een met die kriminele rekord, die gebrekkige sosiale vaardighede en die baie kort humeur. Wanneer die mooi, ryk Emma le Roux hom huur en start vertel van onwaarskynlike bedreigings en ’n broer wat sy vas glo ná twintig jaar soos ’n Lasarus uit die dood uit opgestaan het, stof hy ook ’n ander ou rainy af: Moenie klein vroue vertrou nie.

The Antics of Opie The Cat: And His Sidekick Daisy

"I am a California lady, born and raised. i used to be born in Pasadena, grew up in Glendora and moved to Huntington seashore in 1985. I’ve continually had a superb love for animals, in particular cats. In September of 2010, I followed a five month outdated purple haired kitten. His identify is Opie Taylor Bogert. "

HUMOUR FOR ALL AGES, OCCASIONS AND CELEBRATIONS

"Have you ever been in a state of affairs the place you hunted for a few humor or desired to sharesomething funny with a person and couldn’t think about something or didn’t have any humoroussources convenient? i've been during this state of affairs many, again and again while i needed to proportion a few own humorand compatible shaggy dog story or a few fascinating tale to be used as a grasp of Ceremonies, so i made a decision todevelop a set of not just humor but in addition puns, attention-grabbing tales and so on.

Extra resources for Anderkant Pontenilo (Afrikaans Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.23 of 5 – based on 39 votes